EDICT
Revista educației
ISSN: 1582-909X
   

www.edict.ro
Colegiul de redacție
Editori
 
Propune un articol
Cumpără ultimul număr
Abonament la EDICT

nr. 7 / 2004


Simpozionul național
"Modalități concrete de cunoaștere a elevilor și de tratare diferențiată a copiilor cu cerințe educative speciale"

Simpozionul s-a desfășurat la începutul lunii mai la Botoșani, la inițiativa învățătorilor din Școala cu clasele I-VIII Nr. 11 și a Inspectoratului Școlar Județean, coordonatori inspector Angelica Barbu, profesor Rodica Bașno, dirctor Școala cu clasele I-VIII Nr.11 Botoșani, institutor Lizeta Lohan, institutor Greta Cojocariu.

Cunoașterea personalității elevului nu este o problemă nouă, dar este mereu actuală și prezintă o importanță deosebită în procesul instructiv -educativ.

Epoca noastră a reușit să determine faptul că problemele de dezvoltare și deficiențele copiilor constituie un domeniu care trebuie să preocupe educația și pe educatori în intenția de a asigura șanse egale de dezvoltare fiecărui copil. Îndatorirea fundamentală a instituțiilor de învățământ și a personalului didactic este aceea de a crea premisele și condițiile optime pentru valorificarea potențialului psihologic de care dispune fiecare elev.

Cunoașterea particularităților psihoindividuale ale elevilor constituie necesitatea de bază pentru un management optim la nivelul clasei de elevi. Identificarea particularităților fiecărui copil, a disponibilităților și deficiențelor, a progreselor înregistrate periodic favorizează adaptarea/ reglarea procesului de instrucție și educație astfel încât să răspundă optim nevoilor fiecărui elev și să asigure șanse egale de dezvoltare tuturor copiilor.

Sferele problematice supuse dezbaterilor au urmărit:

  • promovarea unor practici concrete și eficiente de cunoaștere a personalității copilului din învățământul primar;
  • optimizarea procesului de predare-învățare în raport cu particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor;
  • valorificarea experienței pozitive în ce privește tratarea diferențiată a copiilor cu cerințe educative speciale;
  • colaborarea și cooperarea cadrelor în vederea integrării cu succes a preșcolarilor în învățământul primar și apoi în cel gimnazial.

Prin abordarea acestei problematici complexe s-a urmărit declanșarea unei activități specifice de informare , sensibilizare și mobilizare a cadrelor didactice în vederea stabilirii unei comunicări și cooperări interdisciplinare în direcția realizării școlii incluzive.

Prima parte a simpozionului s-a desfășurat în plen, în sala mare a Teatrului "Mihai Eminescu", unde au avut intervenții de o reală valoare lect. dr. Alois Gherguț de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității "A.I. Cuza"- Iași, prof. C-tin Paraschivescu, inspector general adjunct la I.S.J., prof. Doru Vilhem, inspector de specialitate la I.S.J., instit. Angelica Barbu, inspector pentru învățământ primar la I.S.J. Botoșani.

Au adresat mesaje participanților dl. primar Florin Egner și directorii școlii, prof. Rodica Bașno și prof. Romes Păduraru.

Momentul artistic prezentat de elevii școlii a încheiat prima parte a activității.

Partea a doua a simpozionului s-a desfășurat la Școala Nr. 11. S-au organizat șapte secțiuni cu moderatori din rândul inspectorilor școlari, profesorilor de psihopedagogie, metodiștilor și învățătorilor din școală

Tematica generoasă a simpozionului a prilejuit susținerea unor lucrări consistente, bine fundamentate științific și cu multiple aspecte practice din activitatea participanților. S-au clarificat și precizat unele concepte mai ales la secțiunile la care au participat invitații de onoare, au avut loc dezbateri inopinate privind problematica integrării copiilor cu cerințe educative speciale.

Întreaga activitate a fost o reușită, constituind un real schimb de idei, fiecare participant învățând din experiența pozitivă a celorlalți.

Problematica preocupă în aceeași măsură pe toți slujitorii devotați învățământului, astfel încât în rândul participanților s-au aflat învățători, educatoare și profesori. Alături de cadre didactice cu experiență considerabilă au participat și cei aflați la începutul carierei.

Fiind în preajma sărbătoririi Zilei Europei, organizatorii au inițiat și concursul de desene pentru preșcolari și clasele I-IV cu tema "Să ajutăm planeta să zâmbească!". Toate desenele au fost expuse în spațiul școlii, au fost jurizate de o echipă competentă, iar cele mai deosebite au primit diplome.

Pregătirea și desfășurarea simpozionului a sudat colectivul de învățători care s-a implicat cu dăruire alături de conducerea școlii.

Pe baza experienței acumulate, sub egida "PROFESIONALISM ȘI EFICIENȚĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT", se intenționează organizarea unei noi ediții în anul școlar 2004- 2005.Citare:
* * * Simpozionul național "Modalități concrete de cunoaștere a elevilor și de tratare diferențiată a copiilor cu cerințe educative speciale". Apărut în: EDICT - Revista educației, nr. 7/2004. București: Editura Agata. Disponibil online: http://www.edict.ro.

 
EDICT - Revista educației
ISSN: 1582-909X
Copyright: Editura Agata ®
2000-2004

  Gazduire site: HostX [oferte de hosting]